Statistics and information for uwm.edu.pl

uwm.edu.pl uwm.edu.pl uwm.edu.plNovember 01, 2018
Last Updated

799 Thousand
Visits/Month
All sources: desktop and mobile
03:46 min. Visit Duration
7.72 Pages per a Visit
35.64% Bounce Rate
We estimate summary traffic for uwm.edu.pl as 799 Thousand visits per month.
The users' engagement: Pages per Visit: 7.72, Average Visit Duration: 03:46 minutes, Bounce Rate: 35.64%.

Most uwm.edu.pl users live in Poland - 95.2%, Germany - 0.4%.
52.7% of users visit uwm.edu.pl from a search engine, while 2.0% via a hyperlink, and 45.3% come directly - i.e. type the url or use a bookmark.


Traffic from Organic Search, worldwide

Keyword   Position Traffic to the site Number of searches
na co wskazuje tytuł pracy billa violi jakie budzi skojarzenia 1 580 1900
zbiornik zasilający mleczarstwo 1 73 240
prawocheńskiego 4 fotograf 2 240 1700
proces oczyszczania mleka 2 61 440
ubóstwo i bezdomność w ue 2 73 520
metody pracy na katechezie 2 80 580
uwm usos 3 4600 47000
koncentryczność 4 59 860
jak pisać referat 4 200 2800
afalon dyspersyjny 4 190 2700
do probówki zawierającej 5 7 4 180 2600
sterowniki plc w praktyce inżynierskiej 4 120 1700
draminski electronics in agriculture 5 96 1800
osłuchiwanie serca i płuc psów i kotów 5 66 1200
opis pomieszczeń produkcyjnych do produkcji soku 5 42 770
sfera regulacyjna gospodarki 5 45 830
proces produkcji smietany 6 410 55000
ows olsztyn 6 9 1300
podsystem wykonawczy systemu zarządzania kryzysowego 6 6 840
ryszard wolski olsztyn 6 5 780
mięśnie wdechowe i wydechowe 7 11 1600
liczenie pojemnosci buforowej 8 14 1900
produkcja mleka odgazowywanie 8 3 440
staw śródnadgarstkowy 8 13 1800
wiłun zarys geotechniki pdf 9 8 1200
forum nasekomyh 9 79 11000
woda zuber w olsztynie 9 10 1400
kwas siarkowodorowy 10 19 2600
synantropizacja wieś 10 33 4500
przedmiot badań pedagogiki katolickiej 10 27 3700

Main       Privacy Policy       Contact